Ons dorp

buinerveen.info

Dé website van Buinerveen/Nieuw Buinen-West. Ontwikkeld en beheerd door Plaatselijk Belang.
Met nieuwsberichten en een agenda met activiteiten. U vindt ze op deze pagina of in het menu onder “Ons Dorp”.

Help u mee de informatie actueel te houden?

Heeft u een nieuwtje of weet u iets voor in de agenda? Stuur een mail naar de redactie: redactie@buinerveen.info

Ondernemer?

Bent u ondernemer in Buinerveen of Nieuw Buinen-West? Voor €10 per jaar kunt u adverteren op onze website!
Kijk voor meer informatie op de pagina aanmelden ondernemers.

 

  • De gemeente Borger-Odoorn heeft dorpsbudgetten ingevoerd sinds 2020 en deze zijn toegekend aan de dorpsbelangen verenigingen en stichtingen in 18 dorpen. Doel van de gemeente is om leefbaarheid in de dorpen te verbeteren en initiatieven met betrekking tot leefbaarheid te stimuleren. Voor Buinerveen/Nieuw-Buinen west gaat het om een bedrag van ongeveer € 4700 per jaar. Jaarlijks moeten de dorpsbelangenorganisaties verantwoording afleggen voor het ontvangen bedrag en hoe de besteding is verlopen. Wanneer er een goed groot project is, dat over meerdere jaren wordt uitgevoerd, mag het budget ook worden “gespaard” om dat project mogelijk te maken. De dorpsbudgetten zijn niet om eventuele schulden te betalen of om de exploitatie van verenigingen aan te vullen. Alle inwonersinitiatieven moeten voldoen aan de gemeentelijke voorwaarden. Dorpsgenoten of verenigingen of stichtingen kunnen projecten of voorstellen voor dit jaar 2024 indienen. De projecten moeten de leefbaarheid van het dorp ten goede komen. Bij het project moet ook een begroting worden ingediend waarin staat, hoe het geld zal worden besteed. Wie het project leiden en wie het uitvoeren. Het aanvraagformulier is te vinden in de link onder deze pagina of op de pagina van plaatselijk belang. Vallen de aanvragen binnen het budget, dan kan het bestuur van Plaatselijk Belang daarover een beslissing nemen. Het bestuur zal bij het toekennen van het dorpsbudget toetsen aan de volgende kaders: 1. Voldoet het initiatief aan de gemeentelijke voorwaarden? 2. Is er draagvlak voor het initiatief? 3. Is er gezocht naar andere fondsen? 4. Moet er in de meerjarenbegroting geld worden gereserveerd voor onderhoud? Wordt er meer geld gevraagd dan beschikbaar is, dan zullen er keuzes moeten worden gemaakt. Elk initiatief moet worden gedragen door een groep inwoners. Het bestuur van Plaatselijk Belang zal deze groep vragen om het resultaat van het project te beschrijven voor de verantwoording van het toegekende budget, die het bestuur achteraf moet afleggen aan de gemeente. Aanvraagformulier voor bijdrage uit het dorpsbudget van Plaatselijk Belang Dorpsbudgetten doel en voorwaarden gemeente (1)

  • Inmiddels zijn er drie groepen en als de aanmeldingen zo doorgaan komt er wellicht een vierde groep bij! Lijkt het je leuk om te komen dansen, meld je dan aan: De lestijden en dagen zijn: Dinsdag: Groep 9 t/m 14 jaar:  18:45 tot 19:45 uur. Dinsdag: 15 jaar en ouder (volwassengroep): 20:00 tot 21:00 uur. Woensdag: Groep 4 t/m 8 jaar: 18:00 uur tot 18:45 uur Locatie: gymzaal School 75 Groetjes Karin en José. Team Jeugdwerk Buinerveen!


Agenda