Ons dorp

Aanvraag dorpsbudget

De gemeente Borger-Odoorn heeft dorpsbudgetten ingevoerd sinds 2020 en deze zijn toegekend aan de dorpsbelangen verenigingen en stichtingen in 18 dorpen. Doel van de gemeente is om leefbaarheid in de dorpen te verbeteren en initiatieven met betrekking tot leefbaarheid te stimuleren.
Voor Buinerveen/Nieuw-Buinen west gaat het om een bedrag van ongeveer € 4700 per jaar.
Jaarlijks moeten de dorpsbelangenorganisaties verantwoording afleggen voor het ontvangen bedrag en hoe de besteding is verlopen.
Wanneer er een goed groot project is, dat over meerdere jaren wordt uitgevoerd, mag het budget ook worden “gespaard” om dat project mogelijk te maken.
De dorpsbudgetten zijn niet om eventuele schulden te betalen of om de exploitatie van verenigingen aan te vullen.
Alle inwonersinitiatieven moeten voldoen aan de gemeentelijke voorwaarden.

Dorpsgenoten of verenigingen of stichtingen kunnen projecten of voorstellen voor dit jaar 2024 indienen. De projecten moeten de leefbaarheid van het dorp ten goede komen.
Bij het project moet ook een begroting worden ingediend waarin staat, hoe het geld zal worden besteed. Wie het project leiden en wie het uitvoeren.
Het aanvraagformulier is te vinden in de link onder deze pagina of op de pagina van plaatselijk belang.

Vallen de aanvragen binnen het budget, dan kan het bestuur van Plaatselijk Belang daarover een beslissing nemen.
Het bestuur zal bij het toekennen van het dorpsbudget toetsen aan de volgende kaders:
1. Voldoet het initiatief aan de gemeentelijke voorwaarden?
2. Is er draagvlak voor het initiatief?
3. Is er gezocht naar andere fondsen?
4. Moet er in de meerjarenbegroting geld worden gereserveerd voor onderhoud?
Wordt er meer geld gevraagd dan beschikbaar is, dan zullen er keuzes moeten worden gemaakt.

Elk initiatief moet worden gedragen door een groep inwoners. Het bestuur van Plaatselijk Belang zal deze groep vragen om het resultaat van het project te beschrijven voor de verantwoording van het toegekende budget, die het bestuur achteraf moet afleggen aan de gemeente.

Aanvraagformulier voor bijdrage uit het dorpsbudget van Plaatselijk Belang

Dorpsbudgetten doel en voorwaarden gemeente (1)