Ons dorp

Aanvraag dorpsbudgetten

De gemeente Borger-Odoorn heeft dorpsbudgetten ingevoerd sinds 2020 en deze zijn toegekend aan de dorpsbelangen verenigingen en stichtingen. Doel van de gemeente is om leefbaarheid in de dorpen te verbeteren en initiatieven met betrekking tot leefbaarheid te stimuleren.

Voor Buinerveen/Nieuw-Buinen West gaat het om een bedrag van ongeveer € 4700 per jaar.

Jaarlijks moeten de dorpsbelangenorganisaties verantwoording afleggen voor het ontvangen bedrag en hoe de besteding is verlopen. Wanneer er een goed groot project is, dat over meerdere jaren wordt uitgevoerd, mag het budget ook worden “gespaard” om dat project mogelijk te maken.
De dorpsbudgetten zijn niet om eventuele schulden te betalen of om de exploitatie van verenigingen aan te vullen. Alle inwonersinitiatieven moeten voldoen aan de gemeentelijke voorwaarden.

Dorpsgenoten of verenigingen of stichtingen kunnen projecten of voorstellen voor dit jaar 2023 indienen. De projecten moeten de leefbaarheid van het dorp ten goede komen. Bij het project moet ook een begroting worden ingediend waarin staat, hoe het geld zal worden besteed. Wie het project leiden en wie het uitvoeren.

Het indienen van projecten moet voor 1 december worden gedaan.

Documenten
Dorpsbudgetten doel en voorwaarden gemeente:
Dorpsbudgetten Buinerveen-NieuwBuinen West aankondiging
Aanvraagformulier voor bijdrage uit het dorpsbudget van Plaatselijk Belang

Met vriendelijke groeten
Ina Habing
Voorzitter Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west