Ons dorp

Vervolgopkomst optrommelen

Woensdag 1 februari a.s. is de vervolgbijeenkomst optrommelen. Vanaf half 8 staat de bijeenkomst in het teken van de zes thema’s die uit de optrommelactie zijn voortgekomen: Wonen voor jong en oud, Gebruik van het bos ‘t Meras, Hard rijden en verkeersmaatregelen, Ons Dorpshuis, Voorzieningen en activiteiten, Energietransitie. Wil je meepraten en meedenken over en Lees meer

Optrommels!

Alle 30 Optrommels zijn terug, voorzien van heel veel ingevulde formulieren. Alle inwoners hartelijk dank voor het invullen! Samen met Opbouwwerker Annyttsje is het Sterrenteam (10 inwoners) aan de slag gegaan met de resultaten. Woensdag 30 november a.s. zullen de resultaten gepresenteerd worden aan alle belangstellenden in Dorpshuis de Viersprong. www.optrommelen.nl

Een gezellige jeugdsoosavond!

Afgelopen 23 september hadden we onze eerste soosavond. Er was een disco met muziekquiz georganiseerd voor de kinderen, met als extra element dat diegene die het leukst verkleed was met een prijs naar huis ging. We gingen van start met een dikke 20 kinderen. De muziekquiz werd goed ontvangen en er werd door de kinderen Lees meer

Wegwerkzaamheden N374 Borger-Stadskanaal

Van 17 oktober tot 12 november vinden er wegwerkzaamheden plaats op de N374 Borger-Stadskanaal. Het meeste verkeer wordt via de N34 en andere provinciale wegen omgeleid. De groene lijn (zie kaartje) is voor lokaal verkeer neergezet. Er komt een bypass bij de rotonde (Aldi/Benzinepomp in Nieuw-Buinen) waarmee je wel Stadskanaal via de Buinerbrug kan bereiken, Lees meer

Informatieavond verbouwing dorpshuis

Het is weer zover dat er een gedeelte van het dorpshuis verbouwd kan gaan worden. Op woensdag 21 september aanvang 20.00 uur organiseert het bestuur een informatieavond in het dorpshuis waar de details van de verbouwing toegelicht gaan worden. Voor de sloop van de huidige toiletten/garderobe en opslagruimte en andere werkzaamheden worden nog vrijwilligers gezocht. Lees meer

Kerngroep Buinerveen/Nieuw Buinen West

Aanvragen voor een subsidie uit het Gebiedsfonds Drentse Monden voor het derde kwartaal 2022 moeten uiterlijk 30 september binnen zijn. Dit jaar is voor onze kern nog € 15.576 euro te verdelen. Voor meer informatie en de (spel)regels waar de aanvragen aan moeten voldoen zie ook www.gebiedsfonds.nu Hulp nodig? Vraag een van onze kerngroepleden: Ina Lees meer

Spelweek Buinerveen

De spelweek in Buinerveen is begonnen! Vandaag waren er al leuke activiteiten voor alle groepen en donderdag en vrijdag is er ook van alles te doen op het voetbalterrein van VV Buinerveen. Voor de brengers, halers, kijkers en andere belangstellenden. Omdat de hele parkeerplaats gebruikt wordt als feestterrein is het daar niet mogelijk te parkeren. Lees meer

Gezocht: vrijwilligers pleinfeest Buinerveen

De organisatie van het pleinfeest is op zoek naar vrijwilligers: Materialen ophalen en op de juiste plek zetten, tent opbouwen en inrichten, technische inrichting en opbouw, opruimen, tent afbreken, materialen terug brengen naar de juiste locaties en alle andere dingen die moeten gebeuren tijdens het pleinfeest weekend. Een hele klus en dat kunnen wij niet Lees meer

Uitslag puzzelfietstocht Hemelvaartsdag

De gezamenlijke sportverenigingen in Buinerveen organiseerde op Hemelvaartsdag een mooie puzzelfietstocht. De fietstocht ging via Drouwenerveen, Gasselternijveen, Gasselte en Drouwen naar Bronneger, Borger en Buinen om uiteindelijk weer in Buinerveen te eindigen. Onderweg stonden er bordjes met vragen en puzzels voor kinderen en voor volwassenen. Voor de kinderen waren er mooie bekers om te winnen. Eerste Lees meer

Koffieconcert door Mandoline- en Gitaarorkest in Dorpshuis de Viersprong

Vanuit Kunst en Cultuur van de Provincie Drenthe met als thema “Gekleurd Grijs”  heeft Mandoline en Gitaarorkest “Tremolino” 22 juni jl een concert gegeven in dorpshuis De Viersprong. Het was een gezellige ochtend waar de 30 toehoorders werden getrakteerd op een mooi concert van klassieke muziek afgewisseld met meezingers. Tremolino repeteert elke woensdagmorgen van 10.00-12.00 Lees meer

Werkzaamheden aan de rotondes N379

Van 7 juni t/m 15 juli werkt aannemer Avitec in opdracht van de provincie Drenthe aan vier rotondes op de N379 (Drentse Mondenweg) tussen het traject Nieuw-Buinen – Valthermond. Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor het verkeer. Om overlast voor het verkeer en omwonenden zo veel mogelijk te beperken, voert Avitec de werkzaamheden Lees meer

200 jaar Nieuw Buinen

Van 31 mei tot en met 4 juni 2023 bruist Nieuw Buinen! Het programma kent diverse onderdelen, zoals een dorpsontbijt, ondernemersavond, reünie, sport en spel, muziek en nog veel meer. De commissies werken hard aan de voorbereidingen, maar kunnen hulp daarbij goed gebruiken. Ook onze jongste inwoners zijn al bezig met de voorbereidingen. Zij maken Lees meer

Reanimatiecursussen in juni

Eindelijk is het weer mogelijk! Na 2 jaar geen reanimatiecursussen, organiseren we in juni reanimatiecursussen op allerlei plaatsen in Borger-Odoorn. Zowel in de ochtend, middag als avond zijn er cursussen beschikbaar, zodat iedereen de kans heeft deel te nemen. Door gulle lokale ondernemers, diverse fondsen en vergoeding vanuit de zorgverzekering, kunnen we de reanimatiecursussen gratis Lees meer

Informatieavond reconstructie Zuiderdiep/Hoofdstraat/Hoofdkade

Dinsdag 15 maart jl werd door de gemeente Borger-Odoorn en plaatselijk belang een informatieavond georganiseerd over de plannen voor de reconstructie van het Zuiderdiep/Hoofdstraat/Hoofdkade. De reconstructie behelst ondermeer het vervangen van water- en gasleidingen (dit is reeds aangevangen), verbetering van asfaltweg-parkeerstrook-voet/-fietspad, aanpassing verkeersmaatregelen, groenvoorziening, openbare verlichting en afkoppelen van het regenwater. Er was veel belangstelling Lees meer

Oprichting Stichting Gebiedsfonds Drentse Monden

Persbericht Gemeente Borger-Odoorn: In het bijzijn van burgemeester Jan Seton is de Stichting Gebiedsfonds Drentse Monden opgericht, en is een eerste bestuur benoemd. Daarmee is het gebiedsfonds na een intensieve periode van voorbereiding officieel van start gegaan. Ook is de nieuwe website www.gebiedsfonds.nu gelanceerd waarop de werking van het fonds wordt uitgelegd en initiatiefnemers direct Lees meer

Werkzaamheden Zuiderdiep/Hoofdstraat/Hoofdkade

De werkzaamheden op de Hoofdstraat en Zuiderdiep zijn begonnen. De komende tijd zal het ondergrondse netwerk van water-, gasleidingen en stroomkabels vervangen worden. De verwachting is dat de werkzaamheden zo’n 40 weken gaat duren. Er zijn verkeerslichten geplaatst voor de doorstroom van het verkeer. Tijdens de werkzaamheden worden de lantaarnpalen verwijderd. Dat wordt extra opletten Lees meer

Hartveilig Borger-Odoorn

Maand van Reanimatie verplaatst!! Van 3 juni t/m 21 juni 2022 organiseert Hartveilig Borger-Odoorn samen met partners uit de dorpen in de gemeente Borger-Odoorn de maand van de Reanimatie. Samen aan de slag voor een hartveilig Borger-Odoorn. In totaal zijn er 1250 burgerhulpverleners nodig (nu 778 red.). We hopen in 2022 dit te realiseren. Door Lees meer

Meraskikkers op pad

Op kerstavond (24 december) gaan de Meraskikkers weer op pad met hun instrumenten door de kerstnacht (onder voorbehoud van eventuele aanscherping van de Covid maatregelen). We starten tegen 22.00 uur en spelen op verschillende plekken in Buinerveen-Nieuw Buinen West tot kort na middernacht. De route is nog niet volledig ingevuld, er kunnen nog verzoekjes ingediend Lees meer

Vrijwilligerswaardering

Vrijwilligers zijn een kostbaar goed. Zonder vrijwilligers zouden veel verenigingen, activiteiten en initiatieven niet door kunnen gaan. De gemeente Borger Odoorn vind het dan ook belangrijk om haar waardering hiervoor uit te spreken. Helaas door Covid in aangepaste vorm. Wethouder Niek Wind heeft een filmpje ingesproken waarin hij alle vrijwilligers  bedankt en een toelichting geeft Lees meer

Officiële opening wandelnetwerk Borger-Odoorn

Vrijdag 8 oktober jl. is het wandelnetwerk Borger-Odoorn officieel geopend. De aanwezigen werden welkom geheten door het Recreatieschap Drenthe bij groepsaccommodatie 25 graden Noord in Drouwnerveen met koffie en cake. Na een welkomstwoord en uitleg door een medewerker volgde een korte wandeling naar het dichtstbijzijnde wandelknooppunt alwaar de officiële openingshandeling werd verricht door wethouder Nynke Houwing, Lees meer

Politie Borger-Odoorn

Politie Borger-Odoorn

Sinds 23 april 2021 is wijkagent Arjan Katerberg, actief op Instagram. Hij is de wijkagent van de dorpen Buinerveen, Nieuw Buinen, Drouwenermond, Drouwenerveen en Bronnergerveen! Te volgen via https://www.instagram.com/wijkagent_arjan/

Wegwerkzaamheden Noorderdiep

Update juli 2021: Het Noorderdiep is inmiddels voorzien van een nieuw wegdek en een nieuwe goot. Tussen de Eikenlaan en Mondenweg is een wegversmalling gemaakt. Alles is in overleg met aanwonenden uitgevoerd. De weg heeft nu een maximumsnelheid van 30 km per uur, net zoals de zijstraten. De kruisingen zijn gelijkwaardig, dat betekent dat er Lees meer

Buinerveen – Zuidonder

KAVEL FASE II BESCHIKBAAR!
In de 2e fase bieden wij 8 bouwkavels aan variërend in grootte van 680m² tot 1740m².
Uw eigen thuis bouwen op een landelijk gelegen locatie in Buinerveen, met alle dagelijkse voorzieningen in de nabij omgeving.