Ons dorp

Dorpsvisie Buinerveen

Begin 2022 werd afgesproken dat er een nieuwe dorpsvisie zou komen. Plaatselijk Belang en het bestuur van de stichting Dorpshuis/Eetcafé de Viersprong kwamen met CMO STAMM en BOKD overeen dat er een traject gestart zou worden. De aard van het traject was niet gericht op de harde gegevens, maar vooral op het (wel)bevinden, de wensen en behoeftes van de bewoners. Middels de vijf sterren methode werd gewerkt aan het realiseren van deze visie. Inmiddels is de dorpsvisie uitgeschreven en beschikbaar voor geïnteresseerden.

DORPSVISIE BUINERVEEN