Ons dorp

Enquête woonbehoefte Buinerveen/Nieuw-Buinen West

Beste inwoner van Buinerveen/Nieuw-Buinen West

Namens Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen West zet de werkgroep Wonen in ons dorp zich in voor de leefbaarheid binnen ons prachtige dorp. De woonbehoefte maakt hier een belangrijk deel van uit.

Waarom?
Bij de resultaten van de Optrommel-actie, die in het najaar 2022 is gehouden, kwam nogmaals naar voren dat er behoefte is aan nieuwe en andere woonruimte in Buinerveen/Nieuw-Buinen West.
Om dit in kaart te brengen, hebben wij deze enquête opgesteld. Met de uitkomst hiervan kunnen gerichter woonplannen worden gemaakt en staan we sterker richting de gemeente. Hoe meer enquêtes we terug krijgen, hoe zuiverder dit beeld is. Het is dus van belang dat zoveel mogelijk (toekomstige) inwoners van ons dorp deze enquête invullen, doet u ook mee?

Voor wie?
Onderstaande vragenlijst is voor alle inwoners van Buinerveen/Nieuw-Buinen West, jong en oud. Mocht u op 1 adres verschillende woonwensen hebben (bijvoorbeeld ouders met inwonende kinderen die op zoek zijn naar een eigen woning), dan is er voor u beiden een verschillende enquête. (kopiëren mag). Maar uiteraard geldt dit ook voor familieleden, vrienden of anderen die nu niet in Buinerveen/Nieuw-Buinen West wonen, maar dat wel zouden willen.

Invullen en daarna?
In de week van maandag 18 tot en met zaterdag 23 september worden de enquêtes bij u gebracht. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.
In de week van maandag 2 tot en met zaterdag 7 oktober halen we de enquête weer bij u op. Indien u niet thuis bent, dan mag u de enquête ook inleveren bij Remko Trip (Lindenlaan 10) of Ina Habing (Zuiderstraat 14A), of u hangt deze in een tas aan de deur.

De vragenlijst start met enkele vragen over uw gezinsituatie, vervolgens over wonen in de toekomst en tot slot over de gewenste woonvorm. Tevens zijn de enquêtes in te vullen via www.buinerveen.info
Via de dorpskrant, de website www.buinerveen.info en Facebook-pagina van Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen West wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Mochten er vragen zijn dan kunt u contact opnemen met Remko Trip. Te bereiken via mail remkotrip@live.com of mobiel (06-53359661).

 

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Wonen in Buinerveen/Nieuw-Buinen West
Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen West