Ons dorp

Bijeenkomst Wonen en Zorg

Een groot aantal inwoners heeft in najaar 2022 op het formulier in de Optrommel/Koektrommel iets aangegeven over het wonen en zorg in ons dorp. Er is een werkgroep Wonen geformeerd en zij hebben er voor gezorgd dat we deel konden nemen aan de Proeftuin Wonen en Zorg. Inmiddels is deze naam gewijzigd in het Koplopersproject. Lees meer

Paasvuur Buinerveen

Eerste Paasdag, 31 maart, zetten we de traditie weer voort. Om ongeveer 20 uur steken we het paasvuur aan. Wil je meehelpen aansteken? Zorg dan dat je rond 19:30 aanwezig bent, wij zorgen voor fakkels (op=op). Om het paasvuur op te bouwen, zien we u graag met uw snoeiafval verschijnen. Op goede vrijdag 29 en Lees meer

VV Buinerveen organiseert een Pubquiz / Goed-bezig-feest

VV Buinerveen organiseert voor iedereen met een ‘blauw’ hart een gezellige pubquiz /goed-bezig-feest. Doe jij ook mee? Een groep mag uit maximaal 6 personen bestaan. Aanmelden uiterlijk 8 april bij Dion Brouwer: 06-52044491.

Oude metalen actie schaatsvereniging Buinerveen e/o

Op 11 mei komen we weer langs om oude ijzer op te halen. Heeft u nog wat over dan kunt u dit vanaf 09.15 uur aan de weg plaatsen (geen witgoed en geen rubberbanden). Zwaar materiaal? Bel dan met Arnold Habing: 06-13384448.

Gecombineerde jaarvergadering Stichting Dorpshuis de Viersprong en Plaatselijk Belang

Alle inwoners van Buinerveen en Nieuw Buinen West en leden van alle plaatselijke verenigingen worden hierbij uitgenodigd om de vergadering bij te wonen. Agenda; Opening Mededelingen Notulen jaarverslag 2023, zie ook: verslag 2023 Jaarverslagen 2023 Financiën, verslagen penningmeesters 2023 Verslagen kascontroles en benoeming kascommissies 2024 Bestuursverkiezingen: Plaatselijk Belang: herkiesbaar zijn: Ina Habing, Jan van Noortwijk, Lees meer

Spelweek Buinerveen met als thema: Ruimte

Spelweek Buinerveen Een groot feest dat ieder jaar wordt georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. De spelweek vindt plaats van woensdag t/m zaterdag en is verdeeld in drie leeftijdscategorieën: Groep 1, 2 en 3 Groep 4,5 en 6 Groep 7, 8 en VO Het thema van de spelweek is ieder jaar anders, de Lees meer

Toneel

Voorverkoop entreekaarten: 25 maart 2024 van 19.00 uur – 19.30 uur in Dorpshuis De Viersprong.

Toneel

Voorverkoop entreekaarten: 25 maart 2024 van 19.00 uur – 19.30 uur in Dorpshuis De Viersprong.

Vogelshow vogelvereniging de Hondsrug

Vogelvereniging de Hondsrug organiseert haar jaarlijkse tentoonstelling in dorpshuis de Viersprong. Dit jaar zijn er 177 vogels te bewonderen. Deze zullen worden beoordeeld door erkende keurmeesters in hoeverre zij aan de standaardeisen voldoen. Er is een grote verscheidenheid te zien, variërend van kleurkanaries en tropische vogels tot grote parkieten. De toegang is gratis

Vogelshow vogelvereniging de Hondsrug

Vogelvereniging de Hondsrug organiseert haar jaarlijkse tentoonstelling in dorpshuis de Viersprong. Dit jaar zijn er 177 vogels te bewonderen. Deze zullen worden beoordeeld door erkende keurmeesters in hoeverre zij aan de standaardeisen voldoen. Er is een grote verscheidenheid te zien, variërend van kleurkanaries en tropische vogels tot grote parkieten. De toegang is gratis.