Ons dorp

Vrouwen van Nu: Floriade

De activiteitencommissie probeert een reis te organiseren naar de Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade in Alm.