Ons dorp

Gebiedswethouder Ankie Huijing in gesprek met inwoners

Ankie Huijing komt op dinsdag 13 september van 19.00 uur tot 21.00 uur naar MFA Noorderbreedte, Noorderdiep 141 in Nieuw Buinen.
De avond staat vooral in het teken om te horen wat er concreet leeft bij de inwoners van onze dorpen. Dus kom vooral nu je zegje doen!
Vlak voor de zomervakantie is het nieuwe college van burgemeester en wethouders van start gegaan. De wensen voor de komende vier jaren zijn vastgelegd in het coalitieakkoord ‘Samen denken & samen doen’. Dit motto maakt al duidelijk dat het college het niet alleen wil doen, maar samen met de gemeenteraad en inwoners.
Het coalitieprogramma wordt nu vertaald in een concept bestuursprogramma. Dit bevat eigenlijk de werkelijke agenda tot en met 2026. In dit document komt wat we samen willen en kunnen en wat we concreet gaan doen de komende jaren.