Ons dorp

Gezamenlijke jaarvergadering Plaatselijk belang en Stichting Dorpshuis de Viersprong

Samen met Stichting Dorpshuis De Viersprong wordt de Jaarvergadering op woensdag 15 juni gehouden in Dorpshuis de Viersprong. U bent van harte welkom om ook op de hoogte te worden gesteld van de verbouwplannen van het dorpshuis en tevens om uitleg te krijgen over een Grote Optrommelactie, waarbij wensen en ideeën voor een nieuwe Dorpsvisie opgehaald gaan worden. In een dorpsvisie staat wat er leeft in het dorp en waarmee Plaatselijk Belang zich bezig moet houden op het gebied van leefbaarheid.