Ons dorp

Informatieavond reconstructie Zuiderdiep/Hoofdstraat/Hoofdkade

Dinsdag 15 maart jl werd door de gemeente Borger-Odoorn en plaatselijk belang een informatieavond georganiseerd over de plannen voor de reconstructie van het Zuiderdiep/Hoofdstraat/Hoofdkade.

De reconstructie behelst ondermeer het vervangen van water- en gasleidingen (dit is reeds aangevangen), verbetering van asfaltweg-parkeerstrook-voet/-fietspad, aanpassing verkeersmaatregelen, groenvoorziening, openbare verlichting en afkoppelen van het regenwater.
Er was veel belangstelling voor de informatieavond. Zo’n 90 personen waren aanwezig die positief terugkeken op de avond. Er lagen posters met foto’s en informatie over de herinrichting. De aanwezigen konden deze bekijken en bespreken met de aanwezige vertegenwoordigers van de gemeente. De gemeente en plaatselijk belang gaan nog in gesprek om alle opmerkingen door te spreken.

Daarnaast zullen de inwoners van de betreffende straten nog een brief ontvangen waarbij de mogelijkheid geboden wordt om op de plannen te reageren.
Momenteel is de gemeente nog bezig om subsidies aan te boren. Dit kan nog van invloed zijn op de uitvoeringsplanning. Vooralsnog gaat men ervanuit te starten in september 2022 en verwacht men dat dit doorloopt tot mei 2023.

Geert Hilbolling heeft foto’s gemaakt van de avond. Daarnaast is op zijn pagina een overzicht te zien van de werkzaamheden aan de Hoofdstraat en het Zuiderdiep.