Ons dorp

Nieuws

 • Nieuws van de historische vereniging Nieuw Buinen en Buinerveen

  Nog enkele leden en dan hebben we een mijlpaal bereikt van inmiddels 300 leden! Een aantal dat we niet hadden verwacht. Dit is mede dankzij ons mooie tijdschrift waar we als vereniging erg trots op zijn. Door verschillende leden is inmiddels ook een bijdrage geleverd in een artikel en verschillende dorpsgenoten hebben hun verhaal verteld. Er komen er nog steeds mooie verhalen binnen die we kunnen opnemen in ons tijdschrift, dus mocht u nog iets willen vertellen over iets bijzonders uit Nieuw-Buinen en Buinerveen dan willen wij dit graag ontvangen. Ons nieuwe onderkomen in het M.F.A. gebouw De Noorderbreedte is bijna zover dat we kunnen inrichten en ons museum aan het publiek kunnen gaan tonen. Volgens planning is het geheel klaar begin oktober 2022. Volg de komende tijd onze website, facebook en de media voor het laatste nieuws. Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Leader. De “Buuner”, het derde deel van 2022 van de Historische Vereniging Nieuw-Buinen, Buinerveen is weer in de maak. Ook in deze uitgave nemen wij u weer mee naar de historie van onze dorpen  met verhalen uit vervlogen tijden. Ons tijdschrift de Buuner verschijnt drie keer per jaar en er komen verhalen en artikelen in uit en over Nieuw-Buinen en Buinerveen. Laat u verrassen en word lid van onze vereniging voor 17 euro per jaar. U ontvangt dan ook ons tijdschrift op de deurmat. Voor leden die buiten de regio wonen vragen wij een extra bijdrage van 7,50 euro voor een tegemoetkoming in de verzendkosten. Ook dank aan een ieder die op de een of andere wijze zich heeft ingezet voor de vereniging als ook voor het museum. Zonder u kunnen we dit niet. Zo kunnen we onze geschiedenis bewaren en in stand houden voor de toekomst. Ook kunt u ons volgen op de facebook pagina’s en op onze website waar meer over onze vereniging te vinden is. Voor meer informatie over onze vereniging en het Glasmuseum kunt u contact opnemen met Jacco Pranger; secretaris van de vereniging. Tel. 06-21831002 of pranger@nieuwbuinen.com


 • Uitslag fotoquiz dorpspleinfeest Buinerveen

  Op de markt tijdens het Dorpspleinfeest Buinerveen hebben 29 personen de prijsvraag van de fotoquiz ingeleverd. Alle antwoorden zijn gecheckt. Er waren veel die toch 1 of meerdere fouten hadden. Voornamelijk ging het mis bij de foto van de Lindenlaan (meerdere opties werden genoemd) en bij de jachthut (‘t Meras werd een aantal keren genoemd en ook Lofar, maar het is geen onderdeel van Lofar echter van Beekherstel Paardetangen Als winnaar is Ina Ottens te voorschijn gekomen. Zij heeft de prijs, bestaande uit producten van Het streekje en Mibu Wijnen in ontvangst genomen.


 • Jeugdwerk gaat weer van start!

  De vakantie is voorbij en de scholen zijn weer begonnen. Ook Jeugdwerk Buinerveen heeft de draad weer opgepakt en een leuk programma voor jullie gemaakt. We hopen dit schooljaar weer veel kinderen te zien op een van onze activiteiten. De activiteiten die wij organiseren zijn voor de kinderen in de basisschool leeftijd, peuters kunnen ook mee doen onder begeleiding van een ouder/verzorger. Voor kinderen van groep 7, 8 en klas 1 en 2 organiseert jeugdsoos ‘t Hok leuke activiteiten, wij proberen samen in overleg ook dingen te doen. Hou onze facebookpagina’s dus goed in de gaten. In de agenda op de website staan de diverse activiteiten vermeld die georganiseerd worden in september,  oktober en november. Tevens wordt nog geprobeerd om in november of december een playbackshow te organiseren en als afsluiter van het jaar een leuke kerstactiviteit. Hier berichten we nog over. Helaas moeten we soms activiteiten aanpassen of annuleren bij gebrek aan vrijwilligers. Houd daarom onze facebookpagina goed in de gaten voordat je komt.  


 • Informatieavond verbouwing dorpshuis

  Het is weer zover dat er een gedeelte van het dorpshuis verbouwd kan gaan worden. Op woensdag 21 september aanvang 20.00 uur organiseert het bestuur een informatieavond in het dorpshuis waar de details van de verbouwing toegelicht gaan worden. Voor de sloop van de huidige toiletten/garderobe en opslagruimte en andere werkzaamheden worden nog vrijwilligers gezocht. Wil je meehelpen? Je kunt je aanmelden tijdens de informatieavond, via de mail: ina.ottens@outlook.com of telefonisch bij Gienus: 06-13686986, Ina: 06-13450972 of Gerbrand: 06-83796413.


 • Kerngroep Buinerveen/Nieuw Buinen West

  Aanvragen voor een subsidie uit het Gebiedsfonds Drentse Monden voor het derde kwartaal 2022 moeten uiterlijk 30 september binnen zijn. Dit jaar is voor onze kern nog € 15.576 euro te verdelen. Voor meer informatie en de (spel)regels waar de aanvragen aan moeten voldoen zie ook www.gebiedsfonds.nu Hulp nodig? Vraag een van onze kerngroepleden: Ina Habing Chris van Houten Dennis Middeljans Gerbrand Plat Harm van Rhee Margriet Nascimento Arnold Habing


 • Gebiedswethouder Ankie Huijing in gesprek met inwoners

  Ankie Huijing komt op dinsdag 13 september van 19.00 uur tot 21.00 uur naar MFA Noorderbreedte, Noorderdiep 141 in Nieuw Buinen. De avond staat vooral in het teken om te horen wat er concreet leeft bij de inwoners van onze dorpen. Dus kom vooral nu je zegje doen! Vlak voor de zomervakantie is het nieuwe college van burgemeester en wethouders van start gegaan. De wensen voor de komende vier jaren zijn vastgelegd in het coalitieakkoord ‘Samen denken & samen doen’. Dit motto maakt al duidelijk dat het college het niet alleen wil doen, maar samen met de gemeenteraad en inwoners. Het coalitieprogramma wordt nu vertaald in een concept bestuursprogramma. Dit bevat eigenlijk de werkelijke agenda tot en met 2026. In dit document komt wat we samen willen en kunnen en wat we concreet gaan doen de komende jaren. https://www.borger-odoorn.nl/bestuur-en-organisatie/burgemeester-en-wethouders/coalitieakkoord-samen-denken-samen-doen.html


 • Veranderingen inzameling afval

  Vanaf 1 januari 2023 verandert de afvalinzameling in onze gemeente. De grijze container wordt vanaf dan één keer per zes weken geleegd. Dat is nu nog één keer per drie weken. In de dorpskernen worden de komende maanden ondergrondse containers geplaatst voor restafval. Inwoners die hun grijze container sneller vol hebben, kunnen hun teveel aan afval hier kwijt. Tijdens inloopavonden gaat de gemeente de komende weken met inwoners in gesprek over een goede plek voor de verzamelcontainer in hun dorp of buurt. Ook kunnen aanwezigen vragen stellen over de veranderingen in de afvalinzameling. Namens de gemeente zijn wethouder Jeroen Hartsuiker en afvalmedewerkers aanwezig. U bent van harte welkom tijdens de inloopavonden. Tussen 18.30 en 20.30 uur is er vrije inloop. Waar en wanneer? Dinsdag 6 september – Kerkzaal te Borger Dinsdag 20 september – MFA Nieuw Buinen Maandag 26 september – MFA Valthermond Dinsdag 27 september – Dorpshuis Valthe Alle dagen van 18.30-20.30 uur


 • Jeugdsoos gaat weer van start

  We gaan weer open! Vrijdag 23 september hebben we een party bij de soos! De party begint om half 8 en om half 10 is het afgelopen. Zit je in groep 7, 8 of klas 1, 2, dan ben je van harte welkom. Neem al je vrienden en vriendinnen mee en kom gezellig verkleed! Het adres van de soos is Hoofdstraat 1, 9524 PA Buinerveen. We hebben een nieuwe Instagram (t hokjongerencafe) en Facebook. We hopen jullie allemaal 23 september te zien bij de soos! Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in!


 • Spelweek Buinerveen

  De spelweek in Buinerveen is begonnen! Vandaag waren er al leuke activiteiten voor alle groepen en donderdag en vrijdag is er ook van alles te doen op het voetbalterrein van VV Buinerveen. Voor de brengers, halers, kijkers en andere belangstellenden. Omdat de hele parkeerplaats gebruikt wordt als feestterrein is het daar niet mogelijk te parkeren. Het verzoek is om zoveel mogelijk lopend of op de fiets te komen. Kom je toch met de auto? Parkeer dan op de parkeerplaats bij het Dorpshuis en NIET in de berm en voor onze hekken. Dit om gevaarlijke situaties met lopende/fietsende kinderen te voorkomen. Alvast bedankt!  


 • Gezocht: vrijwilligers pleinfeest Buinerveen

  De organisatie van het pleinfeest is op zoek naar vrijwilligers: Materialen ophalen en op de juiste plek zetten, tent opbouwen en inrichten, technische inrichting en opbouw, opruimen, tent afbreken, materialen terug brengen naar de juiste locaties en alle andere dingen die moeten gebeuren tijdens het pleinfeest weekend. Een hele klus en dat kunnen wij niet alleen. Alle hulp is welkom! Lijkt het je leuk en heb je tijd om een van de dagen te helpen als vrijwilliger bij het opbouwen en/of opruimen van ons pleinfeest?? Meld je aan via de mail: pleinfeest.buinerveen@hotmail.com Wij zoeken vrijwilligers voor: – vrijdag 9 september: de hele dag – zondag 11 september: in de ochtend/begin middag