Ons dorp

Nieuws

 • Reconstructie Hoofdstraat Zuiderdiep

  Inmiddels zijn de werkzaamheden begonnen voor de verbetering van de Hoofdstraat in Buinerveen/het Zuiderdiep. Wat gaat er precies gebeuren? Dat is te lezen in het persbericht dat de Gemeente Borger-Odoorn verspreid heeft. Tijdens de looptijd van het project is omgevingsmanager Janita Suk actief. U kunt haar benaderen voor alle vragen en meldingen. Snelste manier van contact is via de Nieuws van de Bouw app. Er komt een bouwkeet bij Aaltje Smid, Zuiderdiep 57, te staan, waar regelmatig een inloopspreekuur wordt gehouden voor inwoners tijdens de bouwwerkzaamheden. Avitec heeft een planning gemaakt waarin de werkzaamheden uitgevoerd gaan worden. Fase juni-december 2024 Fase januari-augustus 2025 Ook RTV Drenthe heeft aandacht besteed aan de reconstructie. Nieuwsgierig? Kijk hier Daarnaast maakt Geert Hilbolling met regelmaat foto’s van de voortgang.    

  Lees meer
 • Notulen jaarvergadering Plaatselijk Belang en Stichting Dorpshuis

  6 maart jl. vond de gecombineerde jaarvergadering plaats van Stichting Dorpshuis De Viersprong en Plaatselijk Belang. Kon je niet aanwezig zijn of wil je nog eens teruglezen wat er besproken is, dat kan nu via Notulen jaarvergadering PB en Stichting dorpshuis 6-3-2024    

  Lees meer
 • Bijeenkomst Wonen en Zorg 12 juni 2024

  Een groot aantal inwoners heeft in najaar 2022 op het formulier in de Optrommel/Koektrommel iets aangegeven over het wonen en zorg in ons dorp. Er is een werkgroep Wonen geformeerd en zij hebben er voor gezorgd dat we deel konden nemen aan de Proeftuin Wonen en Zorg. Inmiddels is deze naam gewijzigd in het Koplopersproject. Vanuit de gemeente Borger-Odoorn is Marianne Huisman aangesteld als projectbegeleider. Er zijn plannen om te gaan bouwen. En daarvoor nodigen we een groot aantal inwoners uit voor deze bijeenkomst om breed mee te denken over het onderwerp Wonen en Zorg. datum: woensdag 12 juni tijdstip: 19.00-21.30 uur locatie: achterzaal Dorpshuis De Viersprong Graag horen wij een reactie of u hier aan deel wil nemen en aanwezig kunt zijn. Met vriendelijke groeten Ina Habing Voorzitter Plaatselijk belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west

  Lees meer
 • Fietspuzzeltocht Hemelvaartsdag

  Op Hemelvaartsdag stond de traditionele fietspuzzeltocht weer op de agenda. De deelnemers genoten van een prachtige tocht door het veld en de bossen. Via Lofar, Exloo, Odoorn, het schapenpark, Poolshoogte, Exloo en Buinen kwam iedereen weer terug bij het startpunt (en dus finishpunt) Dorpshuis De Viersprong Buinerveen. Daar werden de antwoorden ingeleverd en na een tijdje werd de uitslag bekend gemaakt. Overigens waren er niet alleen fietsers actief, ook de brommerclub reed gezellig mee! De winnaars: Bij de jeugd: 1e prijs Bas Ratering (1) en Niek Middeljans werd 2e. Bij de volwassenen: 1e plaats voor Isa Ratering, 2e voor Inge van Buuren-Zwart en 3e voor Bram van Buuren. Helaas, maar de Schaatsvereniging Buinerveen e.o. heeft te kennen gegeven deze tocht voor de laatste keer georganiseerd te hebben. Hopelijk staan er inwoners op om dit voor de komende jaren te organiseren. Het zou jammer zijn als deze traditie verloren gaat voor Buinerveen.   Foto’s: Geert Hilbolling

  Lees meer
 • Dodenherdenking 4 mei 2024

  Een respectvolle herdenking vond 4 mei jl plaats op het dorpsplein bij Dorpshuis De Viersprong Buinerveen. Organisatie in handen van de De Meraskikkers en met medewerking van Yuna en Novy Roosenbrand en Laetiefa Bakker en Ina Habing. Er werden een aantal mooie koralen gespeeld en gedichten voorgelezen. Brenda Wilts blies de Last Post op haar trompet bij de halfstok gehesen Nederlandse vlag. Daarna was het 2 minuten indrukwekkend stil…. Foto’s: Geert Hilbolling

  Lees meer
 • Enquête Trim/Survivalbaan in Buinerveen/Nieuw-Buinen West

  Vanuit de actie Optrommelen die in het najaar 2022 is gehouden in ons dorp, kwam de wens naar voren om een trim/survivalbaan aan te leggen in het bos ’t Meras. Waarom? Een aantal inwoners hebben een werkgroep gevormd en willen graag weten welke behoefte er nu precies is en voor welke doelgroep (volwassenen en/of kinderen). Tevens willen we graag weten of er inwoners zijn die mee willen denken of mee willen werken om dit idee tot uitvoering te brengen. Om een trim/survivalbaan te realiseren zien we heel graag deze korte vragenlijst ingevuld. De enquête is nodig voor het maken van een realisatieplan en het aanvragen van subsidies. Voor wie? De vragenlijst is voor alle huidige inwoners van Buinerveen/Nieuw-Buinen west, jong en oud. Invullen en daarna? In de week van maandag 8 tot en met zaterdag 13 april worden de enquêtes bij u gebracht. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten. De vragenlijst trapt af met vragen over de behoefte voor trimmen/survivallen en tot slot over meewerken aan de uitvoering. Het liefst zien we de enquête digitaal ingevuld via de QR-code op dit blad of www.buinerveen.info. Ook huisgenoten kunnen hier zelf de enquête digitaal invullen. In de week van maandag 22 tot en met vrijdag 26 april komen we informeren naar de enquête. Op papier ingevuld en niet thuis? Dan mag u de enquête ook inleveren bij Dennis Middeljans (Hoofdstraat 3) of Ina Habing (Zuiderstraat 14A), of u hangt deze in een tas aan de deur. Via de dorpskrant, de website www.buinerveen.info  en Facebook-pagina van Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Mochten er vragen zijn dan kunt u contact opnemen met Dennis Middeljans. Te bereiken via  dennis@middeljans.nu Met vriendelijke groet, Werkgroep Trim/Survivalbaan in Buinerveen/Nieuw-Buinen West Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen West Digitaal invullen?    

  Lees meer
 • Paasvuur Buinerveen en inbreng snoeiafval

  Ook dit jaar wordt, op 1e Paasdag, het traditionele Paasvuur weer aangestoken om ongeveer 20.00 uur. Wil je meehelpen aansteken? Zorg dan dat je rond 19:30 aanwezig bent, wij zorgen voor fakkels (op=op). En heeft u nog snoeiafval liggen? Om het paasvuur op te bouwen, nemen wij dat graag van u over. Op goede vrijdag 29 en zaterdag 30 maart kunt u dit brengen tegen een vrije gift, tussen 9.00 en 16.00 uur aan de Tweederde weg Zuid.

  Lees meer
 • Gecombineerde jaarvergadering Stichting Dorpshuis de Viersprong en Plaatselijk Belang

  Op woensdag 06 maart 2024 vindt de jaarvergadering plaats in Dorpshuis de Viersprong. Aanvang 19.30 uur. Voor meer informatie over de agenda en een link naar de notulen van afgelopen jaar zie de agenda

  Lees meer
 • Aanvraag dorpsbudget

  De gemeente Borger-Odoorn heeft dorpsbudgetten ingevoerd sinds 2020 en deze zijn toegekend aan de dorpsbelangen verenigingen en stichtingen in 18 dorpen. Doel van de gemeente is om leefbaarheid in de dorpen te verbeteren en initiatieven met betrekking tot leefbaarheid te stimuleren. Voor Buinerveen/Nieuw-Buinen west gaat het om een bedrag van ongeveer € 4700 per jaar. Jaarlijks moeten de dorpsbelangenorganisaties verantwoording afleggen voor het ontvangen bedrag en hoe de besteding is verlopen. Wanneer er een goed groot project is, dat over meerdere jaren wordt uitgevoerd, mag het budget ook worden “gespaard” om dat project mogelijk te maken. De dorpsbudgetten zijn niet om eventuele schulden te betalen of om de exploitatie van verenigingen aan te vullen. Alle inwonersinitiatieven moeten voldoen aan de gemeentelijke voorwaarden. Dorpsgenoten of verenigingen of stichtingen kunnen projecten of voorstellen voor dit jaar 2024 indienen. De projecten moeten de leefbaarheid van het dorp ten goede komen. Bij het project moet ook een begroting worden ingediend waarin staat, hoe het geld zal worden besteed. Wie het project leiden en wie het uitvoeren. Het aanvraagformulier is te vinden in de link onder deze pagina of op de pagina van plaatselijk belang. Vallen de aanvragen binnen het budget, dan kan het bestuur van Plaatselijk Belang daarover een beslissing nemen. Het bestuur zal bij het toekennen van het dorpsbudget toetsen aan de volgende kaders: 1. Voldoet het initiatief aan de gemeentelijke voorwaarden? 2. Is er draagvlak voor het initiatief? 3. Is er gezocht naar andere fondsen? 4. Moet er in de meerjarenbegroting geld worden gereserveerd voor onderhoud? Wordt er meer geld gevraagd dan beschikbaar is, dan zullen er keuzes moeten worden gemaakt. Elk initiatief moet worden gedragen door een groep inwoners. Het bestuur van Plaatselijk Belang zal deze groep vragen om het resultaat van het project te beschrijven voor de verantwoording van het toegekende budget, die het bestuur achteraf moet afleggen aan de gemeente. Aanvraagformulier voor bijdrage uit het dorpsbudget van Plaatselijk Belang Dorpsbudgetten doel en voorwaarden gemeente (1)

  Lees meer