Ons dorp

Historie

De wegveenkolonie Buinerveen is een voortzetting van het randveenwegdorp (op de grens van het zand- en veenlandschap) Drouwenerveen. Buinerveen is ontstaan doordat inwoners uit Buinen op de zandrug ten oosten van de Hunze gingen wonen. Vandaar werd begonnen met de ontginning. Rond 1850 had Buinerveen al meer bebouwing dan het noordelijker gelegen Drouwenerveen. Lees meer

De ondergrond

De Hunzelaagte is gevormd in het Saaliën. Bij het terugtrekken van het landijs werd door het smeltwater het brede en diepe oerstroomdal van de Hunze gevormd. Dit dal was aanmerkelijk dieper en breder dan het bestaande Hunzedal, de oostgrens lag namelijk ter hoogte van Veendam. Later is dit dal grotendeels opgevuld met door wind en water aangevoerd materiaal. Lees meer

Het verleden , de geschiedenis van de plek

De geschiedenis van de plek is relatief jong. De geschiedenis van de plek wordt beschreven aan de hand van een aantal historische kaarten. Op de kaart van omstreeks 1600 is Buinerveen, en laat staan Nieuw Buinen, nog niet te  ontdekken. Beiden maakte nog onderdeel uit van een niet ontgonnen wildernis, Musselbrouck.

1845

Op deze kaart is de hoofdstructuur van het landschap met het Hunzedal, de Hondsrug en de Drentse Aa en de vele  dorpen op het zand al zichtbaar. Ook zijn de eerste randveenontginningen aan de overzijde van de Hunze waar te nemen: Eexterveen, Annerveen en Bonnerveen. Deze randveenontginningen volgen precies de grens van het  hoogveencomplex en het Hunzedal. Hierdoor is een langgerekt lint ontstaan parallel aan de Hunze. Lees meer

1900

Op deze kaart van 1900 is goed het contrast te zien tussen de  randveenontginning en de hoogveenontginning. Het hoogveen is nog niet geheel uitgeveend. Het roze op de kaart is nog hoogveen. Wat ook op de kaart van 1900 opvalt is de sterke meandering van de Hunze met haar  onregelmatige verkavelingen. Lees meer

2000

Op de kaart van 2000 is er veel veranderd. Het water is  uit de  linten verdwenen, beide vaarten zijn gedempt in de jaren 70. Het Hunzedal met de rivieren heeft een ruilverkaveling meegemaakt, waardoor de watergangen gekanaliseerd zijn en het onregelmatige verkavelingspatroon  regelmatiger is gemaakt. Lees meer

Bijzondere ontsluiting van boerderijen

De boerderijen waren vroeger alleen over een brug bereikbaar. De bruggenhoofden van deze bruggen liggen nog “verborgen” in het gras. De ontsluiting van de boerderijen werd veelal gezamenlijk gedaan. Dat scheelde weer een  brug aanleggen. Lees meer