Ons dorp

Oprichting Stichting Gebiedsfonds Drentse Monden

Persbericht Gemeente Borger-Odoorn:
In het bijzijn van burgemeester Jan Seton is de Stichting Gebiedsfonds Drentse Monden opgericht, en is een eerste bestuur benoemd. Daarmee is het gebiedsfonds na een intensieve periode van voorbereiding officieel van start gegaan. Ook is de nieuwe website www.gebiedsfonds.nu gelanceerd waarop de werking van het fonds wordt uitgelegd en initiatiefnemers direct een aanvraag kunnen indienen. De komende 10 jaar storten de Rijksoverheid, de provincie Drenthe en de gemeente Borger-Odoorn zo’n 3 miljoen euro in het fonds om lokale maatschappelijke initiatieven te ondersteunen. Het fonds moet een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het effectgebied van de windparken in de gemeente Borger-Odoorn.
Voor het volledige persbericht: Persbericht – Stichting Gebiedsfonds Drentse Monden van start

Lokale aanvulling:
De Kerngroep Buinerveen-Nieuw Buinen West bestaat uit:
• Ina Habing
• Chris van Houten
• Dennis Middeljans
• Arnold Habing
• Gerbrand Plat
• Harm van Rhee
• Margriet Nascimento

Alleen via de website gebiedsfonds.nu kunnen aanvragen voor een financiële bijdrage uit het gebiedsfonds ingediend worden. Ook de voorwaarden waaraan de aanvragen moeten voldoen staan daar vermeld. Denk in ieder geval aan het aantonen van een breed draagvlak binnen ons kerngebied voor je initiatief, een goede financiële onderbouwing én check of je aanvraag/project niet toevallig de taak is van de overheid of een semi-publieke instantie. Daarmee voorkom je dat de aanvraag niet in behandeling genomen kan worden.
Heb je vragen, dan kun je altijd met een van de kerngroepleden contact opnemen. De uiterlijke inleverdatum voor de eerste ronde aanvragen is 30 juni 2022. Daarna worden ze beoordeeld op de criteria die je ook op de website kunt vinden door de kerngroep en doorgezet met een advies naar de stichting Gebiedsfonds Drentse Monden. Het streven is om voor de bouwvak 2022 de eerste bedragen uit te kunnen keren.