Ons dorp

Plaatselijk Belang: nieuwe locatie scholen en reconstructie

Aangezien er steeds meer vragen van inwoners komen over de nieuwe locatie van beide scholen met eventueel andere maatschappelijke partijen in ons dorp en het hervatten van de reconstructie van Hoofdstraat en Zuiderdiep, hebben wij aan de bel getrokken bij de gemeente over het uitblijven van de communicatie. Ze hebben niet stil gezeten en leggen in een bericht uit, wat er inmiddels heeft plaatsgevonden en wat er met in achtneming van wettelijke regels staat te gebeuren.

Businesscase ‘Nieuwbouw scholen Buinerveen/Nieuw-Buinen West’
Samen met de schoolbesturen van CKC Drenthe en OPO Borger-Odoorn heeft de gemeente een offerteaanvraag ‘Businesscase nieuwbouw scholen Buinerveen/Nieuw-Buinen West’ opgesteld. Deze hebben we onderhands aanbesteed. Uiterlijk 21 juli 2023 is bekend welk adviesbureau de schoolbesturen en de gemeente gaat ondersteunen om de nieuwe scholen (onder één dak) te realiseren.
De businesscase omvat het hele traject om tot nieuwbouw van de scholen te komen. Dit betreft zowel de voorbereidende werkzaamheden als de daadwerkelijke bouw. De businesscase start in augustus 2023 met een maatschappelijke verkenning. In de maatschappelijke verkenning wordt met de schoolbesturen en maatschappelijke partijen uit Buinerveen/Nieuw-Buinen West gesproken over allerlei onderwerpen. Zo wordt er onderzocht wat de locatievoorkeur(en) voor het nieuw te bouwen gebouw is (zijn), het zogenaamde locatieonderzoek. Ook wordt er onderzocht of er behoefte en interesse is om andere maatschappelijke functies/voorzieningen in het nieuw te bouwen gebouw onder te brengen.

Reconstructie Hoofdstraat Buinerveen/Zuiderdiep Nieuw-Buinen
Zodra de maatschappelijke verkenning is afgerond (uiterlijk december 2023), is het streven dat ook de locatie van de nieuw te bouwen scholen (onder één dak) bekend is. De technische afdeling van de gemeente kan dan de verkeersmaatregelen in het huidig plan aanpassen aan deze locatie. De aanpassingen worden met de aanwonenden besproken. De bedoeling is nog steeds dat we in 2024 met de reconstructie van start gaan.

Tijdslijn
We snappen dat de bewoners het liefst zien dat er zo snel mogelijk met de reconstructie van de Hoofdstraat/Zuiderdiep en de nieuwbouw van de scholen gestart wordt. Vanuit de schoolbesturen en gemeente willen we de nieuwbouw voortvarend maar zorgvuldig aanpakken. Dit kost nu eenmaal tijd. Als de voorkeurslocatie uiterlijk eind dit jaar bekend is, is de verwachting dat er rond de zomer van 2024 met de reconstructie van de Hoofdstraat/Zuiderdiep begonnen kan worden. Dit is echter afhankelijk van verschillende factoren. Zo kan er vanuit aanwonenden bezwaar worden gemaakt tegen de voorkeurslocatie. Dit werkt vertragend voor de start van de reconstructie. Een exacte tijdslijn is daarom lastig op te stellen.

Perkjes
Het klopt dat het wat late inzaaien in combinatie met het droge weer heeft geleid tot het laat op gang komen van het kruidenrijk grasmengsel. Ook klopt het dat onkruiden bij pas ingezaaide mengsels kunnen ontkiemen en opkomen. Dit zou overigens met elk zaadmengsel het geval zijn geweest. Het goede nieuws is dat een deel van het mengsel inmiddels wel zichtbaar ontkiemt en opkomt. Een periode van 2-3 maanden is echt te kort om goede resultaten te verwachten van het ingezaaide kruidenrijk grasmengsel. Zeker gezien de weersomstandigheden van de afgelopen periode. Bovendien geven ook niet alle grassen/kruiden een kleurrijke bloei. Afgezien daarvan zijn de sobere ingetogen soorten juist heel waardevol voor de biodiversiteit. Vaak worden deze soorten (onterecht) aangezien voor ‘onkruid’. Om te zeggen dat het inzaaien van het kruidenrijk grasmengsel niet goed heeft uitgepakt, is daarom te kort door de bocht. Daar komt bij dat er voor een tijdelijke periode eigenlijk geen alternatieven zijn.

Vragen en antwoorden n.a.v. dit bericht
Waarom moet bijv. de maatschappelijke verkenning van augustus tot december duren?
Een adviesbureau inschakelen is om 2 redenen nodig. Ten eerste hebben wij binnen de gemeente niet de capaciteit om de maatschappelijke verkenning uit te voeren. Ten tweede hebben de adviesbureaus die wij hebben benaderd veel ervaring met dergelijke verkenningen.
De periode augustus-december lijkt lang maar is zo voorbij. In augustus kan een adviesbureau voornamelijk alleen voorbereidende werkzaamheden doen vanwege de vakantieperiode. Vanaf september kunnen dan gesprekken plaatsvinden. Uit deze gesprekken komen waarschijnlijk een aantal voorkeurlocaties voor de nieuw te bouwen accommodatie. Voor deze locaties moeten dan locatieonderzoeken worden uitgevoerd. Dit neemt de nodige tijd in beslag. De tijd die wij hebben uitgetrokken voor de maatschappelijke verkenning is volgens de benaderde adviesbureaus aardig ambitieus. Uit ervaring blijkt dat een kortere periode niet haalbaar is.

En een bezwaar periode hoeft toch geen maanden te duren?
Een bezwaarperiode is aan wettelijke termijnen gebonden. Deze kan niet worden ingekort door de gemeente.

En dan de start van de reconstructie pas volgende zomer?
Nadat de voorkeurslocatie(s) bekend is /zijn, volgt er een locatieonderzoek(en). Hieruit moet blijken of de voorkeurslocatie(s) ook daadwerkelijk geschikt is/zijn om de nieuwe accommodatie te bouwen. Als er uit de locatieonderzoeken meerdere geschikte locaties komen, moet er door de betrokken partijen één locatie worden gekozen. Vervolgens moeten dan de plannen voor de reconstructie worden aangepast en worden overlegd met de bewoners. Daarna moet het bestek worden aangepast aan de gewijzigde plannen. Aan de hand van dit bestek wordt de opdracht voor de reconstructie van de Hoofdstraat/Zuiderdiep aanbesteed. Deze aanbesteding is ook weer aan regels en termijnen gebonden. Als de aanbesteding een aannemer heeft opgeleverd, zal deze een (korte) voorbereidingsperiode nodig hebben om met de reconstructie te kunnen beginnen.