Ons dorp

Plaatselijk Belang

Plaatselijk Belang heeft als doel het behartigen van de algemene belangen van de inwoners van Buinerveen/Nieuw Buinen-West en het verbeteren van de leefbaarheid.

Hierbij kunt u denken aan:

  • het opzetten van projecten
  • overleg met de gemeente
  • het initiatief nemen in het opzetten van voorzieningen
  • ondersteuning bieden bij het opzetten van voorzieningen

Daarnaast zetten wij ons op actieve wijze in voor de leefbaarheid in ons dorp. Verenigingen kunnen op onze steun rekenen bij het opzetten en uitvoeren van plannen of projecten.

Bestuur:
Voorzitter – Ina Habing
Secretaris – Marijke Kardol
Penningmeester – Jan van Noortwijk
Plaatsvervangend voorzitter – Ina Veenstra
Leden – Jacqueline Vlieger, Carianne Mencke en vacature bestuurslid

plaatselijkbelang@buinerveen.info
Let op: het mailadres plaatselijkbelang@buinerveen.nu is niet meer in gebruik

Informatie vanuit Plaatselijk Belang
Dorpsbudgetten doel en voorwaarden gemeente (1)

Aanvraagformulier voor bijdrage uit het dorpsbudget van Plaatselijk Belang (5)