Ons dorp

Schaatsvereniging Buinerveen e.o.

De schaatsvereniging is op 21 november 1974 opgericht en officieel ingeschreven bij de KvK.  Op 20 mei 1975 verkreeg de vereniging de Koninklijke erkenning van Koningin Juliana. Voordien bestonden er een tweetal schaatsverenigingen in Nieuw-Buinen en Buinerveen. De eerstgenoemde is opgeheven en veel stukken uit die tijd zijn niet bewaard gebleven. Ook van onze eigen vereniging is vóór 1970 weinig terug te vinden in de archieven. Vanaf  1974 zijn er notulen. Hierin zijn onder andere ook de briefwisselingen met de gemeente omtrent allerlei aanvragen terug te vinden. Gedurende die tijd zijn er logischerwijs vele dingen veranderd en aangepakt.

Terug te vinden zijn ook de wedstrijdformulieren van de mannen korte baan gehouden op 5 februari 1959 en voor vrouwen op 9 februari van hetzelfde jaar.

Zo vroeg het bestuur van destijds bij de gemeente herhaalde malen om subsidie voor o.a. de vervanging van een nood- kleedgebouw. De zogenaamde Keet van Koops. Dit speelde zich af in 1982. Uiteindelijk is er vanuit Buinen een clubgebouw gekomen, omdat daar een geheel nieuw onderkomen werd gebouwd voor de voetbalvereniging aldaar. Eindelijk na veel heen en weer schrijven kwam er geld over de brug, maar de voorwaarde daarbij was wel, dat de handen uit de mouwen moesten worden gestoken door bestuursleden en vrijwilligers. Zo is het clubgebouw uitgebouwd en verbouwd tot wat het nu is.  Zonder hulp van vrijwilligers blijk je niet te kunnen. Blij zijn we dan ook, dat  we heden ten dage jaarlijks mee kunnen doen met de actie NL-doet. Dan kan er met (financiële) hulp weer iets aangepakt worden.

In 1985 is de vorm van de baan officieel veranderd in een 400 m baan. Daarvoor was het min of meer een rond gat. Daardoor was het mogelijk, dat er in de winter van 85/86 het Drents Kampioenschap voor D junioren kon worden gehouden, waaraan ook inwoners van Buinerveen zelf mee hebben gedaan.

In 1995 is de huidige verlichting geplaatst. Hoge masten in het midden van de baan/vijver. In 2008 zijn de lampen vervangen door spaarlampen.

Er zijn in 1997 graskarpers in de vijver geplaatst, maar op een gegeven moment werden de aalscholvers hier de baas en raakten we veel vissen kwijt. Om de vissen een plek te geven om zich te kunnen verschansen voor deze vogels zijn er, op advies van de visfederatie, allemaal kerstbomen in het midden van de vijver gedaan.

De schaats- en visvereniging onderhoudt en exploiteert het gebouw en de visvijver in Buinerveen. Wanneer het ‘s winters hard genoeg vriest, wordt er van alles op het ijs georganiseerd. De laatste keren dat de baan open kon was het  jammer genoeg van korte duur. Maar toch  hebben er ook  velen de afgelopen winter  (februari 2021) ondanks de Corona maatregelen genoten van het ijs en zijn er vele rondjes geschaatst.

In 2013 is er azobe beschoeiing rondom de vijver aangebracht. De oeverkanten zien er weer tiptop uit. Wel moet daar dit jaar wat onderhoud aan gedaan worden. Verder is het gedeelte aan het terras vernieuwd. Daar waren er steeds verzakkingen.

Eens per jaar houdt de schaatsvereniging een oude metalen actie om de kas te spekken.

Contactgegevens:
Arnold Habing
habingarnold@gmail.com
06 1338 4448