Ons dorp

Vrouwen van Nu, afdeling Buinerveen

Wij zijn een afdeling van de landelijke vereniging Vrouwen van Nu, Nederlands grootste vrouwenorganisatie. We zijn een ontmoetingsplaats voor vrouwen die hart hebben voor hun leefomgeving, die hun creativiteit willen ontplooien, aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en die hun stem willen laten horen in de maatschappij.

We zijn een actieve en gezellige vereniging met tal van activiteiten. We organiseren diverse bijeenkomsten, lezingen en uitstapjes. Vrouwen delen verschillende hobby’s met elkaar in onze zogenaamde ‘interessegroepen’. Wij nodigen u van harte uit om kennis te komen maken. U zult zich snel thuis voelen.

Leden van Vrouwen van Nu kunnen niet alleen gebruik maken van het aanbod in de eigen afdeling, maar ook deelnemen aan activiteiten die provinciaal en landelijk worden georganiseerd. Daarnaast krijgt u vier maal per jaar het ledenblad.
Al onze activiteiten, landelijk, provinciaal en lokaal staan op www.vrouwenvannu.nl

Voor meer informatie kunt u mailen naar  vrouwenvannubuinerveen@gmail.com

De afdeling Buinerveen is opgericht in april 1932.
Mevrouw Uniken-Eggink heeft voor het gouden jubileum van onze afdeling een gedicht gemaakt:

Van 1932 tot 1982

Het scheen dat er iets moest gebeuren voor vijftig jaar
want in ‘t hele land kwamen de vrouwen bij elkaar
Ineens was er het besef zelfs hier in Buinerveen
dat er in ‘t leven meer was te beleven dan werken alleen
een muf – een juf – een vrouw en een paar wichters
waren de eerste oprichters
Met dertig leden brachten ze een club van de grond
en ze noemden het  “De Boerinnebond”
Muf was mevrouw Huizing
Juf was juffrouw Jansen
Vrouw Sjaakje Kroeze-Betlehem
en de wichters waren Fennechie van Eb v.d. Schuur
en Klaas Oosting zien Beertie
De Boerinnenbond is omgedoopt in Plattelandsvrouwen
en met die Plattelandsvrouwen gaan wij verder in ‘t volste vertrouwen.