Ons dorp

Merasbos

Frisse neus halen in het Merasbos

De start is bij het Dorpshuis Buinerveen (Hoofdstraat 1).
De lengte van de wandeling is ruim drie kilometer.

In 2020 is een groot deel van het Merasbos geschoond van bomen en struiken waardoor er veel licht en openingen zijn ontstaan in het zichzelf verstikkende bos.
Hoewel met deze actie veel ‘olifantenpaadjes’ (smalle kronkelige, door veel te belopen ontstane, wandelpaadjes) zijn gesneuveld is een deel hiervan inmiddels toch weer te bewandelen. De  wandeling laat zien dat het bos nu (voorjaar 2021) al weer de moeite waard is om doorheen te wandelen. Over een paar jaar is het hier nog veel mooier geworden. De wandeling gaat ook rond de ijsbaan/visvijver. Eén van de mooiste en mooist gelegen ijsbanen in de omgeving (vind ik…).

Loop de Noorderstraat op (houd rechts) en ga na ca 300 meter het eerste klinkerpad rechts in. Je loopt nu naar de ijsbaan/visvijver. Ga voor het clubgebouw links en meteen na de opslagcontainer links smal pad, houd rechts aan en loop door achter de huizen langs tot breed zandpad. Ga rechts en op kruising net na het water links. Na ca 30 meter rechts olifantenpaadje in, volg deze tot het eind. Ga hier rechts en op kruising van zandpaden links. Volgende kruising links langs de rand van het open veld. Einde rechts langs bosrand. Na woning met grote omheinde tuin het eerste zandpad rechtsaf. Eerste zandpad rechts en op kruising links (rechts centrale veld met hier en daar een boom). Volgende kruising links en na ca 150 meter olifantenpaadje rechts. Volg deze met alle bochten mee (eerste splitsing rechts aanhouden, verderop pad naar links negeren, iets verder bij splitsing links en weer verder pad naar rechts negeren) en ga bij de splitsing waar je links het bos zo uitloopt richting de bosrand naar rechts, het bos weer in. Volg dit pad en steek een breder zandpad over. Volg ook hier het pad met alle bochten mee. Einde net voor de kruising van brede zandpaden en water. Steek hier het water over en meteen erna links. Ga het eerste pad rechts in naar de ijsbaan/visvijver en loop hier (bijna) helemaal om heen. Ga via smal pad rechts naar het zandpad en ga rechts langs het water tot einde zandpad. Ga links en even verder rechts over de brug. Volg het pad en loop langs School 75 tot het Zuiderdiep. Ga rechts af over het trottoir tot het Dorpshuis.