Ons dorp

Vrijwilligerswaardering

Vrijwilligers zijn een kostbaar goed. Zonder vrijwilligers zouden veel verenigingen, activiteiten en initiatieven niet door kunnen gaan. De gemeente Borger Odoorn vind het dan ook belangrijk om haar waardering hiervoor uit te spreken. Helaas door Covid in aangepaste vorm. Wethouder Niek Wind heeft een filmpje ingesproken waarin hij alle vrijwilligers  bedankt en een toelichting geeft op de waardering van de jaren 2019 en 2020.
Bij alle vrijwilligers waarvan Plaatselijk Belang weet dat ze vrijwilligerswerk gedaan hebben is deze waardering rondgebracht.